Gör ditt vårdval här

När du gjort din anmälan här så kommer du per post få hemskickad en blankett som du måste skriva under och skicka tillbaks för registrering innan listningen blir klar.

Du kan också göra ditt vårdval med hjälp av e-legitimation via 1177 Vårdguiden E-tjänster eller ringa oss på telefon: 031-792 87 00.