Barnavårds­centralen (BVC)

BVC är en del av vårdcentralen Nötkärnan Friskväderstorget. BVC samarbetar med mödravårdscentral, öppen förskola, läkare, socionom och psykolog. Tillsammans skall vi stötta er från graviditet fram tills dess skolan börjar för ert barn. Vid behov ordnar vi tolk.

BVC arbetar utifrån ett basprogram med täta kontroller under första levnadsåret. Därefter glesas kontrollerna ut. BVC är frivilligt men de allra flesta väljer att följa hela programmet.

Programmet innehåller följande delar:

  • kontroller av hur barnet växer och utvecklas
  • råd och stöd kring t ex amning, mat, sömn, stimulans, språk, toalettvanor, gränssättning
  • förebyggande arbete mot olycksfall
  • vaccinationer
  • hjälpa till att upptäcka om ditt barn har behov av extra stöd när det gäller tal, syn, hörsel, samspel med andra
  • stöd till föräldrar
  • öppna förskolan har föräldragrupper och informationsträffar i samarbete med BVC

 

Om ditt barn blir sjukt kan du kontakta BVC eller vårdcentralen och få råd om vart du kan vända dig.

När ni kommer hem från förlossningen kontaktar ni er BVC-sköterska någon av de närmaste dagarna för att boka in ett första möte. Ni kommer att bli erbjudna hembesök av oss då vi väger barnet, informerar om barnhälsovården och ser att det praktiska fungerar.

Alla besök på barnavårdscentralen är gratis. Om du har fått en tid och inte kan komma skall du avboka eller ändra tiden. Uteblivet besök debiteras.

Välkommen!

 

Öppettider vardagar kl 08.00-17.00

Vid behov kan man lämna meddelande på telefonsvararen och BVC-sköterskan ringer tillbaka så snart det finns möjlighet.

031-792 87 00

Knappval 3